Counselling i psychoterapia to słowa–parasole określające szeroki zakres terapii narratywnych. Są one oferowane przez wykwalifikowanych praktyków, którzy pracują z ludźmi w ramach krótko lub długo terminowej relacji pomocy, aby wesprzeć ich w doprowadzeniu do skutecznej zmiany lub poprawy ich samopoczucia.

(Za British Association for Counselling & Psychotherapy)

Counsellour Gestalt pomaga człowiekowi potrzebującemu pomocy, w poszukiwaniu jego własnej drogi, pomaga mu uporządkować życiowe doświadczenia, uzyskać szerszą świadomość przeżyć emocjonalnych, potrzeb, związków z innymi ludźmi, indywidualnego potencjału. Nie daje gotowych rozwiązań, nie osądza, nie przekonuje. Prowadzi w kierunku większej autonomii i samodzielności w podejmowaniu życiowych wyborów, z uwzględnieniem aktualnych możliwości i priorytetów.