Superwizje

Dla profesjonalistów (counsellorów, trenerów, terapeutów) prowadzimy superwizje: indywidualną lub grupowe.
Superwizje prowadzą Olga Haller oraz Adam Haller.

Superwizja indywidualna trwa 60 minut i kosztuje 200 zł. (uczestnicy Szkoły – 140 zł).