Aktualne wydarzenia

PODRÓŻ DO CENTRUM SAMEGO/SAMEJ SIEBIE
Miedzy fantazją, ciałem a integracją

Zapraszamy 28 -30 kwietnia 2023 na rozwojowo-terapeutyczny warsztat pracy osobistej prowadzony przez psychoterapeutę Gestalt – Sergio Mazzei (Instituto Gestalt&BodyWork w Cagliari) w jego autorskim podejściu.

Sergio Mazzei – wprowadzenie do warsztatu:
Rozpoczniemy pracę grupową poprzez wspólne, wyobrażeniowe zanurzenie się w niektórych centralnych aspektach siebie, by mocą fantazji w nowej sytuacji i w nowym otoczeniu otworzyć się na kontakt ze sobą.

Punktem wyjścia w GestaltBodyWork może być zarówno praca z ciałem, jak i podejście werbalne. Ta psychoterapeutyczna metoda pracy opiera się na dialogu z klientem/klientką oraz na pewnego rodzaju metodach fizycznych, których funkcją jest modyfikowanie wzorców oddychania, organizacji mięśniowej i schematu ciała.

Szczególną uwagę zwraca się na sposób oddychania i organizacji ciała oraz wzorce ruchowe i oczywiście na to, jak te obszary powiązane są z emocjami. Efektywną techniką jest świadomość i wsparcie procesu osoby w doświadczaniu siebie w różnych przejawach.

Wiemy, że istnieją precyzyjne powiązania pomiędzy oddychaniem a funkcjonowaniem Self. Jeśli występują przerwy na granicy kontaktu w interakcjach Ja -Ty, zawsze przejawia się to zakłóceniami oddychania, jak również napięciami mięśniowymi.

W pracy metodą GestaltBodyWork terapeuta pracuje często poprzez „otwieranie oddechu”, które umożliwia ożywienie przepływu pobudzenia w ciele i ekspresję silnych, często regresywnych emocji, a praca ze świadomością „tu i teraz” wspiera osobę w procesie odkrywania ich pierwotnego kontekstu. Dalsza praca ze świadomością, w oparciu o empatyczną i wrażliwą postawę terapeuty pozwala klientowi/klientce eksplorować i mierzyć się z tym, co wynika z pamięci ciała.


Osoby uczestniczące w warsztacie będą miały możliwość pracy indywidualnej z Sergio.

Do udziału w warsztacie zapraszamy counsellorki/ów podejścia Gestalt, psychoterapeutki/ów oraz studentów/ki ostatniego roku Szkół Psychoterapii Gestalt i innych humanistyczno-doświadczeniowych.

Warsztat odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia 2023 w Centrum Odkrycie, ul Lea 123 w Krakowie.

Harmonogram:

 • 28.04. piątek 10 – 14 / przerwa 1,5 godziny / 15:30 – 18:30
 • 29.04. sobota 10 – 14 / przerwa 1,5 godziny / 15:30 – 18:30
 • 30.04. niedziela 10 – 14 

Koszt udziału w warsztacie: 1500zł. Dla absolwentów Szkoły Counsellingu Gestalt – 1300 zł

Płatność w dwóch ratach:

 1. wpłata zadatku w wysokości 500zł w ciągu 7 dni od weryfikacji zgłoszenia gwarantuje miejsce na warsztacie,
 2.  wpłata pozostałej kwoty do 28 marca.

Wpłaty za warsztat na konto Centrum Counsellingu Gestalt, ul. Olszańska 34/2, 31-517 Kraków: nr rachunku ING 50 1050 1445 1000 0092 5509 3610, prosimy dokonać po mailowej weryfikacji formularza zgłoszeniowego przez organizatorów: https://tiny.pl/wk14j

Zapraszamy!

Olga Haller i zespół Centrum Counsellingu Gestalt


Szkoła Counsellingu Gestalt

Wiosną 2023 rozpoczynamy 15 edycję!

Szkoła Counsellingu Gestalt jest kompleksowym szkoleniem, umożliwiającym zdobycie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności pomagania w oparciu o założenia terapii Gestalt. Program Szkoły zawiera wiedzę o teorii i zasadach terapii Gestalt oraz o podstawowych założeniach psychologii humanistycznej. Zawiera także elementy psychologii rozwojowej, społecznej i psychopatologii w wymiarze niezbędnym dla praktyki counsellora w podejściu Gestalt.


Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania

Zaczynamy rekrutację! Warsztaty rozpoczną się 26 stycznia 2023 r. i będzie to 33. edycja naszego kursu!

Kurs daje uczestnikom możliwość poznania unikalności i użyteczności podejścia Gestalt w praktyce, poprzez twórcze doświadczenie w kontakcie z innymi, odkrywania swoich wzorów zachowań interpersonalnych i własnego, indywidualnego stylu wchodzenia w kontakt. Uczestnicy znajdą okazje do poznawania siebie w nowych sytuacjach i w różnych obszarach istnienia: fizycznym, emocjonalnym, racjonalnym i relacyjnym, a dzięki temu rozwoju w kierunku pełnego uczestniczenia w życiu poprzez świadomość, kontakt, odpowiedzialność, wybór.


W TROSCE O SIEBIE – Warsztat wspierający rezyliencję i rozwój terapeuty_tki w obliczu innego

Termin: 17.02 – 20.02
MIEJSCE: Ośrodek Warsztatowy w Kikowie, Kików 91a, Solec Zdrój

Praca terapeutyczna, polegająca na codziennym obcowaniu z ludzkim cierpieniem, jest wyzwaniem zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych terapeutów_tek. Trudności się potęgują, kiedy osoby pomagające same podlegają podobnym presjom otaczającego świata co pacjenci_tki, jak to ma miejsce w zaistniałej sytuacji epidemicznej, klimatycznej czy geo-politycznej. Poczucie zagrożenia i utraty pewnego gruntu dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, który fotel zajmujemy w gabinecie.

Jak, w takim razie, możemy nadal odpowiadać na potrzeby naszych pacjentów_ek z równoczesną świadomością własnych ludzkich ograniczeń?
Jakimi osobistymi, duchowymi i relacyjnymi zasobami dysponujemy, które chronią nas przed wypaleniem? Jak je wzmacniać i rozwijać?
Jak możemy wykorzystać trudy bycia terapeutą_tką do własnego rozwoju?

Ten warsztat, adresowany do terapeutów_tek, trenerów_ek, counsellorów_ek i praktykujących studentów_ek terapii gestalt, będzie doskonałą okazją, aby zatroszczyć się o siebie, nabrać psychicznej odporności i rozwijać swoje umiejętności osobiste, interpersonalne i terapeutyczne na bazie pracy z klientami_tkami.

W sprzyjających warunkach warsztatu będziemy:

 • rozpoznawać swoje utrwalone wzorce w relacji pomocy i rozszerzać swoją elastyczność w tych obszarach
 • rozwijać możliwości interwencji w aspektach: wsparcie / wyzwanie, współczucie / bezwzględność;
 • badać własną motywację do pomagania i odkrywać postawę „twórczego niezróżnicowania”, która pomaga w wyłanianiu figury na sesji
 • ożywiać dziecięcą spontaniczność i kreatywność we wspólnej zabawie, która daje większą swobodę w tworzeniu twórczych eksperymentów w kontakcie z pacjentem_tką
 • pobudzać przepływ energii w ciele i poczucie siebie w ruchu, tym samym rozwijając kinestetyczny rezonans w relacjach osobistych i terapeutycznych
 • budować własne zasoby, czerpiąc z niespiesznego kontaktu z sobą, innymi i naturą.

Osadzony we współczesnej relacyjnej teorii-praktyce terapii gestalt, warsztat jest ukierunkowany na doświadczanie poprzez procesy twórcze angażujące ciało, ruch i wyobraźnię.

W programie m.in.:

 • 3 warsztatowe bloki tematyczne (na sali i w plenerze)
 • rozwojowy blok aktywizujący proces twórczy
 • codzienne spotkania procesowe (w parach)
 • wieczorne twórcze działania integracyjne (w różnych konfiguracjach).

W sumie 32 godziny warsztatowe, potwierdzonych zaświadczeniem ukończenia warsztatu.

DATY: czwartek, 17.02.2022 godz. 13.00 /obiad — niedziela, 20.02.2022 godz. 13.00 /obiad

Prowadzący:
OLGA HALLER – psychoterapeutka / trenerka / superwizorka gestalt
JACEK PANSTER – psychoterapeuta / trener gestalt / superwizor DSP
MATEUSZ PRZYŁĘCKI (gościnnie) – aktor, reżyser, instruktor teatralny

Koszt udziału w warsztacie: 1200zł. PROMOCYJNA CENA: 950zł (do 7 stycznia) i 1100zł (do 31 stycznia).

Wpłaty za wyjazd (koszt warsztatu), na konto Centrum Counsellingu Gestalt, ul. Olszańska 34/2, 31-517 Kraków: nr rach. ING 50 1050 1445 1000 0092 5509 3610, prosimy dokonać po mejlowej weryfikacji formularza zgłoszeniowego przez organizatorów: https://forms.gle/oauwufFdZXdvLnr59

Zakwaterowanie z wyżywieniem:
– 520 zł/os – nocleg w pokojach 3-5 osobowych,
– 550 zł/os – nocleg w pokoju 2-osobowym.
– 640 zł/os – nocleg w pokoju 1-osobowym

W cenie 3 posiłki dziennie (od obiadu w czwartek do obiadu w niedzielę), wegetariańskie z deserem i bufetem kawowo – herbacianym. Płatność za nocleg/wyżywienie na miejscu w ośrodku w dniu przyjazdu.

Z uwagi na sytuację epidemiczną, można ubezpieczyć się we własnym zakresie od kosztów rezygnacji z warsztatu, które obejmuje wiele powodów, w tym zachorowanie na Covid 19, kwarantannę lub izolację. Koszt takiego ubezpieczenia wynosi od 50 do 64 zł (w zależności od opcji cenowej warsztatu). Kontakt do agentki ubezpieczeniowej: Ewa Konopka 604 598 023

Nasze wydarzenia z 2021 roku

Ryzyko Bycia Żywymi – międzyszkolny warsztat terapii Gestalt.

TERMIN: 21.09 – 26.09.2021

MIEJSCE: Ośrodek Warsztatowy w Kikowie, Kików 91a, Solec Zdrój

„Zawsze jest ryzyko w byciu żywym, a kiedy jesteś bardziej ożywiony, ryzyka jest więcej.” Henrik Ibsen. Zapraszamy do udziału w V edycji międzyszkolnego warsztatu Gestalt przygotowanego we współpracy psychoterapeutów i trenerów: Olgi Haller z krakowskiego Centrum Counsellingu Gestalt z Jackiem Pansterem, Poza Granice. W tej edycji gościnnie warsztaty poprowadzi Mateusz Przyłęcki, aktor, reżyser i instruktor teatralny. Ten 6-dniowy wyjazdowy warsztat jest unikalnym doświadczeniem szkoleniowym, osobistym, relacyjnym i wspólnotowym. Po inspirujących doświadczeniach ostatniej edycji, tematem przewodnim tegorocznego wyjazdu pozostaje PROCES TWÓRCZY, który od samego początku odgrywa w podejściu gestalt kluczową rolę (PHG 1951, Zinker 1977), a który jest współcześnie rozpatrywany w kontekście relacyjnym. Zdaniem Spagnuolo Lobb (2003), twórczy proces to „improwizowane współtworzenie”, które wymaga, aby partnerzy byli obecni i żywi na granicy-kontaktu. Taka perspektywa wydaje się szczególnie istotna w czasach, kiedy ograniczone relacje i niepewność w kontakcie, a z drugiej strony przeciążenie bodźcami z otoczenia, prowadzą do powszechnego znieczulenia / desensytyzacji. Na warsztacie przyjrzymy się na nowo twórczemu procesowi w przestrzeni, w której – w duchu Gestalt – można będzie p o z w o l i ć sobie na ryzyko bycia żywymi, zanurzając się w „obezwładniające bogactwo” sfery między nami (Jacobs & Hycner 2020).

W tym celu, będziemy:

> z należytą uwagą i uznaniem ich funkcji badać obszary własnego znieczulenia i rozwijać w sobie dostęp do naszych zmysłów, doznań cielesnych i kinestetycznych. >> Kontakt z własnym ożywieniem jest warunkiem pełniejszej obecności, umożliwiającej postrzeganie (uśpionej) witalności klientki/a i wspieraniu jego/jej pełniejszego poczucia self;

> odkrywać swoje powody i sposoby na powstrzymanie się w kontakcie i z szacunkiem wnosić swój kinestetyczny rezonans do relacji z Drugim/ą. >> Rozpoznanie wzajemnego oddziaływania przywraca intencjonalność kontaktu i buduje ugruntowanie w relacji terapeutycznej;

> odkładać na bok to, co przemyślane, powtarza(l)ne i z roli, na rzecz spontanicznego odkrywania możliwości w kontakcie chwila-po-chwili. >> Wspólne bycie z klientem/ą w id sytuacji wspiera możliwość wyłonienia się twórczych figur na granicy-kontaktu.

OSOBISTE DOŚWIADCZENIA rozwojowe będą przeplatane prezentacjami z zakresu WSPÓŁCZESNEJ TEORII terapii Gestalt, a połączenie teorii-praktyki będzie stanowić inspirację do poszerzania własnych METAUMIEJĘTNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH w działaniu. Wyjazdowy charakter warsztatu daje niepowtarzalną okazję zanurzenia się w twórczym procesie wynikającym ze WSPÓLNEGO BYCIA w przyjaznej przestrzeni, blisko natury. Warsztat wyjazdowy jest integralną częścią szkolenia w Centrum Counsellingu Gestalt i biorą w nim udział uczestnicy/ki obecnej XIV edycji Szkoły Counsellingu Gestalt. Jednocześnie program skonstruowany jest w taki sposób, aby był dostępny i wartościowy zarówno dla studentów/ek innych szkół gestalt na każdym etapie szkolenia, jak i dla absolwentów/ek, praktykujących counselling/terapię gestalt. Zapraszamy również adeptów/ki i absolwentów/ki innych szkół pomocy psychologicznej i treningu grupowego po wcześniejszej konsultacji z organizatorami. Dla osób spoza Centrum, to niepowtarzalna okazja do poznania, nauki i praktyki z doświadczonymi terapeutami-trenerami, którzy – w życiu, jak i w gabinecie – wysoko cenią autentyczność w kontakcie płynącą z podjęcia ryzyka bycia żywymi.

W programie m.in.:
– codzienny poranny rozruch (z wykorzystaniem somatycznego podejścia Body Mind Centering)
– 2 bloki warsztatowe współczesnej teorii-praktyki gestalt
– 4 rozwojowe bloki aktywizujące proces twórczy oraz performance
– 2 sesje terapeutyczne (jako klient/terapeuta) z superwizją
– codzienne spotkania procesowe (w parach)
– twórcze działania integracyjne (w różnych konfiguracjach)W sumie 60+ godzin warsztatowych, potwierdzonych zaświadczeniem ukończenia warsztatu.

Prowadzący:
OLGA HALLER – psychoterapeutka / trenerka / superwizorka gestalt
JACEK PANSTER – psychoterapeuta / trener gestalt
MATEUSZ PRZYŁĘCKI (gościnnie) – aktor, reżyser, instruktor teatralny

Koszt udziału w warsztacie: 1200zł. PROMOCYJNA CENA: 950zł (do 21 sierpnia), po tym terminie 1100zł (do 4 września).

Zakwaterowanie z wyżywieniem:
– 700zł/os – nocleg na strychu (miejsce z pościelą)
– 750zł/os – nocleg w pokojach 3-5 osobowych,
– 800zł/os – nocleg w pokoju 2-osobowym.W cenie 3 posiłki dziennie, wegetariańskie z deserem i bufetem kawowo – herbacianym.

Prosimy o telefoniczne/mailowe (tel. 668 733 931; mail: gestalt@haller.krakow.pl) zgłoszenie swoich preferencji zakwaterowania w celu sprawdzenia dostępności pokoi/strychu i dopiero wtedy dokonanie wpłaty za wyjazd (koszt warsztatu + zakwaterowanie) na konto Centrum Counsellingu Gestalt, ul. Olszańska 34/2, 31-517 Kraków: nr rach. ING 50 1050 1445 1000 0092 5509 3610.

ŚPIOCHY

Śpiochy

TERMIN: od 29.09, w każdą niedzielę od 15:00 do 17:00, przez 2 miesiące, w sumie 8 spotkań (o 17:00 zaczyna się grupa edukacyjna, która trwa do 19:00 – też zapraszamy)

MIEJSCE: Centrum Counsellingu Gestalt, Olszańska 34/2, Kraków

WSTĘP: pomysł narodził się podczas spotkania naszej grupy edukacyjnej przy pracy z Seminarium pracy ze snem (wprowadzenie + 5 pierwszych prac jest dostępne jako skan na stronie FB naszej grupy spotkaniowej).
Spotkania są bezpłatne.

PROPONOWANY PRZEBIEG: będziemy się spotykali raz w tygodniu przez dwa miesiące, aby popracować ze snami, inspirowani pracami Perlsa (z Seminarium… i/lub z filmów) lub dowolną inną ulubioną metodą pracy ze snami. Podczas każdego spotkania możemy zrobić 2 prace ze snami (uczestnicy zgłaszają się do roli terapeuty i klienta), 2 razy po 40 minut + 2 x 15 minutowe omówienia w formie interwizji koleżeńskiej + jedna przerwa. W dowolnym momencie pracy można poprosić grupę o wsparcie:)

Obowiązuje zasada poufności dotycząca tego, co „klienci” wnoszą w swoich pracach.

PO CO
Po to, aby oswoić swój własny warsztat pracy ze snami.
Żeby wzbogacić swoją pracę o jakości, które będziemy mogli zaobserwować w pracach koleżanek i kolegów.
I po to, żeby zajrzeć za kotarę własnych snów 🙂

GRUPA EDUKACYJNA

Grupa edukacyjna

W każdą niedzielę o 17:00 zapraszamy na spotkania nieformalnej grupy edukacyjnej, której celem jest pogłębianie teorii Gestaltu. Czytamy wybrany tekst (mamy ksera/skany), a następnie spotykamy się, by o nim porozmawiać. Osoby chętne do dołączenia, zapraszamy również do naszej grupy, gdzie składujemy teksty: http://www.facebook.com/groups/365376150794749/
Grupa jest zróżnicowana tj. są osoby po kursie, ze Szkoły, po Szkole, z innych szkół, i z innych modalności 🙂
Spotkania odbywają się w Centrum Counsellingu Gestalt na ul. Olszańskiej 34/2

ODWAGA BYCIA TWÓRCZYM – MIĘDZYSZKOLNY WARSZTAT TERAPII GESTALT

17 wrz 2019 o 14:00 – 22 wrz 2019 o 13:00

Zapraszamy do udziału w IV edycji międzyszkolnego warsztatu gestalt przygotowanego we współpracy Olgi Haller i Adama Hallera z krakowskiego Centrum Counsellingu Gestalt z Jackiem Pansterem, Poza Granice. Ten 6-dniowy wyjazdowy warsztat jest unikalnym doświadczeniem szkoleniowym, osobistym, relacyjnym i wspólnotowym.

Tematem przewodnim tegorocznego wyjazdu jest PROCES TWÓRCZY, który od samego początku odgrywa w podejściu gestalt kluczową rolę (PHG 1951, Zinker 1977, Spagnuolo-Lobb 2003), a który jest specyficznie rozumiany jako estetyczna jakość wyłaniająca się z pola w doświadczeniu pomiędzy jego uczestnikami. Więcej informacji tutaj.