Kadra

Olga Haller

Olga Haller

Psycholożka, trenerka i superwizorka treningu grupowego (PTP), counsellorka Gestalt (IGF/ IGBW – AICO), psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Gestalt (EAGT). Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim (1981). Jeszcze w czasie studiów pracowałam w przedszkolu i Domu Dziecka, a w latach 1981-1989 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, zajmując się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi. Od 1982 rozpoczęłam intensywne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej, terapii, treningu grupowego oraz proces własnego rozwoju osobistego. W latach 1989-1997 współpracowałam w zespole Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, skąd w 1997 odeszłam, by prowadzić z mężem – Adamem Hallerem naszą własną firmę – Centrum Counsellingu Gestalt. W Centrum zajmuję się przede wszystkim counsellingiem/psychoterapią indywidualną, a także terapią par oraz szkoleniem w zakresie counsellingu Gestalt. Prowadzę superwizję indywidualną i grupową. Poza szkoleniami, superwizjami, własną terapią i … życiem. Szczególne znaczenie dla mojego rozwoju zawodowego – miały doświadczenia pracy z ludźmi w dziedzinach „pozapsychoterapeutycznych”. Intensywna współpraca z Dojrzewalnią Róż od pierwszych edycji festiwalu Progressteron ukierunkowała moje zainteresowania na temat kobiecej seksualności. Stworzyłam nową, autorską propozycję rozwojową dla kobiet w zakresie kontaktu z ciałem i seksualnością – poprowadziłam wiele warsztatów na festiwalach, w Centrum i w innych ośrodkach, a regularnie i z entuzjazmem popularyzowałam ten temat w tekstach „Porozmawiajmy o seksie” w Zwierciadle (2007-2012).
Lata doświadczeń w prowadzeniu szkoleń rozwojowych w biznesie ( 1992-2007 z firmą Zmiany S.A. Warszawa i Pathways Kraków) poszerzyły mój obraz człowieka w organizacji i pogłębiły rozumienie procesów grupowych i społecznych w jakich uczestniczy.
Moją pasją przez wiele lat (1994-2008) było współprowadzenie z Adamem wakacyjnych obozów z psychoedukacją dla dzieci i młodzieży. To niezwykle satysfakcjonujące, coroczne praktyczno-teoretyczne „studium psychologii rozwojowej” zasilało naszą codzienną pracę terapeutyczną z dorosłymi, a ta z kolei pomnażała nasze umiejętności pomocy w rozwoju uczestnikom. Obecnie nadal organizujemy obozy i superwizujemy pracę kadry.

Adam Haller (1960-2019)

Adam Haller

Trener, terapeuta, counsellor Gestalt (IGF/ IGBW – AICO). Po zdaniu matury w 1979 roku studiowałem najpierw rolnictwo, ochronę środowiska następnie chemię. W trakcie studiów chemicznych zainteresowałem się działalnością Marka Kotańskiego i jego Stowarzyszenia MONAR. Zainteresowanie na tyle poważne, że w 1986 roku rozpocząłem pracę w Punkcie Konsultacyjnym MONAR w Krakowie. Przeniosłem się w tym czasie z chemii na wydział socjologii UJ. Praca w PK MONAR, najpierw w charakterze terapeuty, później również kierownika PK była okresem intensywnego rozwoju osobistego i szkolenia z zakresie terapii Gestalt w Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych PTP pod okiem Jacka Pierzchały i Jerzego Nieniewskiego. Aktywności te były na tyle interesujące i absorbujące, że zdecydowałem się zawiesić, a w końcu porzucić studia. W 1989 roku Jacek Pierzchała zaprosił mnie do zespołu tworzonego przez niego wtedy Ośrodka Gestalt PTP, później Instytutu Terapii Gestalt PSPP. W zespole ITG spędziłem 8 lat, a w 1997 roku, już w ramach własnej działalności, otworzyłem Centrum Counsellingu Gestalt. Czas współpracy w zespole ITG oraz późniejszy czas tworzenia i działanlości CCG to równocześnie czas dalszego rozwoju zawodowego, którego inspirację stanowili m.in. Paolo Quattrini, Steven Schoen, J.M Robin. To również czas prowadzenia szkoleń rozwojowych w biznesie ( 1992-2007) w ramach współpracy z firmą Zmiany S.A. Warszawa i Pathways Kraków. Jesteśmy też, wraz z Olgą, członkami zespołów wykładowców w Szkole Counsellingu Gestalt oraz Szkole Psychoterapii Gestali IGBW w Cagliari, gdzie na zaproszenie Sergio Mazzei prowadziliśmy warsztaty szkoleniowe i rozwojowe dla kilku kolejnych edycji w/w szkół.

W latach 1994-2008 prowadziliśmy dziecięce i młodzieżowe obozy z psychoedukacją, a obecnie je organizujemy oraz superwizujemy kadrę naszych obozów. Wciąż stanowi to naszą pasję i niewyczerpane źródło wyzwań rozwojowych.

W Centrum zajmuję się counsellingiem / terapią indywidualną, grupową, terapią par, superwizją oraz szkoleniem w zakresie counsellingu Gestalt. Pełnię również funkcję dyrektora Centrum.

Od 2017 roku, w konsekwencji choroby układu ruchu, poruszam się na wózku inwalidzkim. Mój gabinet dostępny jest dla osób na wózku – brak barier architektonicznych.

*Polskie Towarzystwo Psychologiczne
**Instituto Gestalt Firenze (Paolo Quattrini)
Instituto Gestalt e Body Work-Cagliari (Sergio Mazzei)
Associazione Italiana di Counselling
***European Association Gestalt Therapy

WSPÓŁPRACUJĄ

Dott. Sergio Mazzei z Instituto Gestalt e Body Work Cagliari,
Lena Czernecka – trener biznesu, Business Counsellor, terapeuta Gestalt,
Małgorzata Cynker – psychoterapeutka, psycholog, psychoonkolog, trener rozwoju
Jacek Jakubowski – psycholog, trener, animator rozwoju społecznego, GrupaTROP Wwa.,
Paweł Ruszkowski – dr hab. socjolog, prof. USKW Wwa.,
Ewa Matłosz-Mamak – dr psychologii, trenerka, psychoterapeutka Gestalt,
Krystyna Ostoja-Zawadzka – psychoterapeutka par i rodzin (terapia systemowa) Kraków,
Krzysztof Kozerski – terapeuta uzależnień, Kraków,
Jolanta Czernicka–Siwecka – pedagog, trenerka, coach, Prezeska Fundacji „Iskierka”,
Daniel Bąk – psycholog, psychoterapeuta Gestalt – Warszawa,
Jacek Panster – trener, psychoterapeuta Gestalt, Kraków.