Szkoła Counsellingu Gestalt

Szkoła Counsellingu Gestalt, prowadzona przez nasze Centrum Counsellingu Gestalt od 2001 roku jest pierwszą w Polsce szkołą kształcącą counsellorów Gestalt, czyli doradców rozwoju osobistego metodą Gestalt. Idea szkolenia powstała w wyniku współpracy z Instytutem Gestalt we Florencji (IGF) i Instytutem Gestalt & Bodywork w Cagliari (IGBW).

Szkoła Counsellingu Gestalt jest kompleksowym szkoleniem (700 godz. w ciągu ok. 3 lat), umożliwiającym zdobycie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności pomagania w oparciu o założenia terapii Gestalt. Program Szkoły zawiera wiedzę o teorii i zasadach terapii Gestalt oraz o podstawowych założeniach psychologii humanistycznej. Zawiera także elementy psychologii rozwojowej, społecznej i psychopatologii w wymiarze niezbędnym dla praktyki counsellora w podejściu Gestalt.

W części praktycznej doświadczenia, ćwiczenia i zadania koncentrują się na rozwijaniu umiejętności budowania kontaktu w relacjach indywidualnych i grupowych, w oparciu o dogłębne rozumienie natury ludzkich problemów, wpływu rodziny i otoczenia społeczno-kulturowego w okresach rozwojowych i dorosłym życiu.

Uczestnicy uczą się zasad profesjonalnej pomocy człowiekowi w zakresie wspierania jego rozwoju na kolejnych etapach życia a także w rozwiązywaniu problemów osobistych i egzystencjalnych. Szkoła przygotowuje również do organizowania działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych, ukierunkowanych na upowszechnianie wartości psychologii humanistycznej.

Uzyskane podczas nauki w Szkole kompetencje osobiste i interpersonalne oraz umiejętności pomagania mogą być wykorzystywane w wychowaniu, edukacji, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej oraz w organizacjach i stowarzyszeniach – wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wspierania rozwoju, zapobiegania patologiom oraz pomocy jednostce, grupie lub społeczności w pokonywaniu trudności.

Szkoła obejmuje 3 lata nauki czyli 700 godzin dydaktycznych szkolenia, realizowanych podczas 28 zjazdów. Formy szkolenia prowadzone podczas Szkoły to m.in. wykłady, warsztaty tematyczne i pracy osobistej, praktyka pracy indywidualnej i grupowej, superwizja, międzyszkolne treningi wyjazdowe.

Autorzy programu, realizatorzy i superwizorzy Szkoły :  Olga Haller i Adam Haller.

W zespole współpracowników: Jacek Panster, Lena Czernecka oraz Daniel Bąk.

Superwizorem zewnętrznym Szkoły jest  Dott. Sergio Mazzei z Instituto Gestalt e Body Work Cagliari, w Szkole prowadzi warsztat pracy osobistej dla uczestników.

Wśród gości  prowadzących warsztaty tematyczne byli m.in.:

  • Jacek Jakubowski – psycholog, trener, animator rozwoju społecznego, GrupaTROP Wwa.
  • Paweł Ruszkowski – dr hab. socjolog, prof. USKW Wwa
  • Ewa Matłosz-Mamak  – dr psychologii, trenerka, psychoterapeutka Gestalt
  • Krystyna Ostoja-Zawadzka – dr nauk medycznych, psychoterapeutka par i rodzin (terapia systemowa) Kraków
  • Krzysztof Kozerski – terapeuta uzależnień, Kraków

Harmonogram obejmuje ok. 30 zjazdów 2-dniowych oraz 3 x 5-dniowe.