Szkoła Counsellingu Gestalt

Wkrótce ruszą zapisy na 16. edycję Szkoły!

Zainteresowanych kolejną edycją zapraszamy do kontaktu mailowego: gestalt@haller.krakow.pl


Szkoła Counsellingu Gestalt, prowadzona przez nasze Centrum Counsellingu Gestalt od 2001 roku jest pierwszą w Polsce szkołą kształcącą counsellorów Gestalt, czyli doradców rozwoju osobistego metodą Gestalt. Idea szkolenia powstała w wyniku współpracy z Instytutem Gestalt we Florencji (IGF) i Instytutem Gestalt & Bodywork w Cagliari (IGBW).

Program Szkoły opiera się na założeniach podejścia humanistyczno-egzystencjalnego w psychologii, a koncentruje się na wiedzy teoretycznej oraz praktyce pomagania / counsellingu w ujęciu terapii Gestalt. Obejmuje również elementy psychologii rozwojowej i społecznej oraz psychopatologii.

Nauka w Szkole trwa 3 lata – min. 600 godzin, w tym 100 godzin praktyki counsellingu indywidualnego. Większość zajęć odbywa się w systemie zjazdów weekendowych – dziesięć spotkań w roku w Krakowie.

Formy szkolenia: wykłady i seminaria, warsztaty tematyczne, treningi interpersonalne, praktyka pomocy indywidualnej, superwizja oraz raz w roku 5-dniowy wyjazdowy Międzyszkolny Warsztat Rozwojowy w Kikowie (koszty pobytu w ośrodku uczestnicy opłacają samodzielnie).

W ramach procesu kształcenia w zawodzie counsellora, oprócz zajęć w szkole i w czasie jej trwania, uczestnicy zobowiązani są do odbycia i samodzielnego opłacenia: 

  • własnej terapii indywidualnej w podejściu Gestalt (min. 80 godz.),
  • superwizji indywidualnej w podejściu Gestalt,
  • udziału w treningu interpersonalnym i terapeutycznym prowadzonym przez trenerów / psychoterapeutów ośrodków rekomendowanych przez PTP, PTPG, EAGT.

W zespole są doświadczeni prowadzący, m.in.: Olga Haller de Hallenburg, Jacek Panster, Lena Czernecka.

Specjalistyczne przygotowanie uczestników obejmuje m.in.:

  • gruntowną znajomość teorii terapii Gestalt i umiejętność stosowania jej w praktyce,
  • praktykę counsellingu z klientem pod superwizją, a w tym m.in.: poszerzenie świadomości własnej motywacji do pomagania, możliwości i ograniczeń w obszarze kontaktu, dojrzewanie do świadomej ekspresji i odpowiedzialności w relacji, rozwijanie kreatywności,
  • poznanie psychospołecznych podstaw wiedzy o człowieku – etapach rozwoju i naturze problemów,
  • poznanie roli i znaczenia rodziny z perspektywy podejścia systemowego,
  • rozwój umiejętności osobistych, jak np. samoświadomość, autonomia, odpowiedzialność, poszanowanie integralności własnej i innych,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych: m.in. komunikacja, wsparcie, konfrontacja, współpraca oraz rozumienie procesu grupowego.

Koszt Szkoły: 37 500 zł (12 500 zł / za rok)

Proces rekrutacji do Szkoły Counsellingu Gestalt:

I etap: wypełnienie ankiety on-line.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna w Krakowie (ewentualnie online).