Zespół

Olga Haller

15Psycholożka, trenerka, counsellor/terapeutka Gestalt, superwizorka. Studiowałam psychologię na Uniwersytecie Śląskim (dyplom 1981r.). Jeszcze w czasie studiów pracowałam w przedszkolu i Domu Dziecka, a w latach 1981-1989 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, zajmując się dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi. Od 1982 rozpoczęłam intensywne szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej, terapii, treningu grupowego oraz proces własnego rozwoju osobistego. W latach 1989-1997 pracowałam w zespole Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, skąd w 1997 odeszłam, by współprowadzić wraz z mężem – Adamem Hallerem własną firmę – Centrum Counsellingu Gestalt. W Centrum zajmuję się counsellingiem / terapią indywidualną, grupową, superwizją oraz szkoleniem w zakresie counsellingu Gestalt. Około 10 lat temu otworzyłam nowy obszar zainteresowań w mojej pracy terapeutycznej i rozwojowej – pomaganie kobietom w rozwijaniu kontaktu z własnym ciałem i seksualnością. Pełnię również funkcję dyrektorki merytorycznej Centrum

Adam Haller

13Trener, terapeuta, counsellor Gestalt. Po zdaniu matury w 1979 roku studiowałem najpierw rolnictwo, ochronę środowiska następnie chemię. W trakcie studiów chemicznych zainteresowałem się działalnością Marka Kotańskiego i jego Stowarzyszenia MONAR. Zainteresowanie na tyle poważne, że w 1986 roku rozpocząłem pracę w Punkcie Konsultacyjnym MONAR w Krakowie. Przeniosłem się w tym czasie z chemii na wydział socjologii UJ. Praca w PK MONAR, najpierw w charakterze terapeuty, później również kierownika PK była okresem intensywnego rozwoju osobistego i szkolenia z zakresie terapii Gestalt w Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych PTP pod okiem Jacka Pierzchały i Jerzego Nieniewskiego. Aktywności te były na tyle interesujące i absorbujące, że zdecydowałem się zawiesić, a w końcu porzucić studia. W 1989 roku Jacek Pierzchała zaprosił mnie do zespołu tworzonego przez niego wtedy Ośrodka Gestalt PTP, później Instytutu Terapii Gestalt PSPP. W zespole ITG spędziłem 8 lat, a w 1997 roku, już w ramach własnej działalności, otworzyłem Centrum Counsellingu Gestalt. Czas współpracy w zespole ITG oraz późniejszy czas tworzenia i działanlości CCG to równocześnie czas dalszego rozwoju zawodowego, którego inspirację stanowili m.in. Paolo Quattrini, Steven Schoen, J.M Robin. W Centrum zajmuję się counsellingiem / terapią indywidualną, grupową, terapią par, superwizją oraz szkoleniem w zakresie counsellingu Gestalt. Pełnię również funkcję dyrektora Centrum.

Pomagamy

Oferta