III WARSZTAT WYJAZDOWY SZKÓŁ COUNSELLINGU GESTALT

W tegorocznym warsztacie w dniach 18 – 23.09.2017 w Kikowie w ramach programu wezmą udział uczestnicy szkół 12. i 13.
Do udziału zapraszamy również absolwentów wcześniejszych edycji Szkoły!

Z przyjemnością informujemy, że program wyjazdu przygotowaliśmy ponownie we współpracy z Jackiem Pansterem – współtwórcą pomysłu warsztatu wyjazdowego dla szkół i współprowadzącym w I edycji. Program skonstruowany jest w taki sposób, aby był wartościowy zarówno dla uczestników szkół na każdym etapie szkolenia, jak i dla
praktykujących pomaganie absolwentów.
Celem warsztatu wyjazdowego jest stworzenie uczestnikom szczególnej okazji edukacyjnej i rozwojowej, wartościowej dla uczestników szkół na każdym etapie szkolenia, jak i dla absolwentów, praktykujących counselling/terapię Gestalt.
Tak jak GESTALT – forma, kształt, postać jest czymś więcej niż sumą jej elementów, tak i ten warsztat jest CAŁOŚCIOWYM doświadczeniem TWÓRCZEGO PROCESU w kontaktach z innymi i w nowym otoczeniu.
Będziemy je współtworzyć w RELACJACH z innymi i przyrodą, poprzez działania angażujące CIAŁO i RUCH, EMOCJE i UCZUCIA oraz WYOBRAŹNIĘ i INTELEKT, a UWAŻNOŚĆ pomoże otworzyć przestrzeń na DUCHOWY aspekt życia.

W zespole trenerskim:
Olga Haller, Adam Haller, Jacek Panster, Daniel Bąk i Lena Czernecka.

W programie :

* 2 WYKŁADY (dla wszystkich) Kluczowe pojęcia teoretyczne we współczesnej psychoterapii Gestalt: SELF. ( 2 x blok przedpołudniowy)
Część 1 (wtorek 19.09.) – Jacek Panster : Self, jako proces twórczego przystosowania w relacji.

Część 2 (środa 20.09.) – Daniel Bąk : Płeć i seksualność w relacyjnym ujęciu Gestalt.

„Self pełni funkcję integrującą, jest artystą życia; odgrywa niezwykle istotną rolę, odnajdując
i tworząc znaczenia, dzięki którym człowiek żyje i się rozwija. (…) Self jest narzędziem
wzrostu.” Clarkson i Mackewn we „Fritz Perls” (str. 96)
* Czym jest self w tradycyjnym ujęciu? I we współczesnej teorii Terapii Gestalt (TG)? Ze
szczególnym uwzględnieniem aspektu:
– procesu / wyłaniania się self (P. Philippson)
– self dialogowego / relacyjnego (D. Bloom)
– self w ruchu (R. Frank)
* Funkcje self
* Self w odniesieniu do innych aspektów TG: twórcze przystosowanie, figura/tło, proces
kontaktu, teoria pola, etc.
* Zaburzenia funkcjonowania self (psychopatologia i diagnoza w GT wg M. Spagnuolo Lobb)
* Przejawy i zastosowanie teorii self w praktyce TG

* 2-DNIOWY WARSZTAT (dla wszystkich) – JACEK PANSTER –  21-22.09. (4 bloki przed- i popołudniowe w czwartek i piątek)
Somatyczny cykl doświadczenia – relacyjna praca ciałem i ruchem w psychoterapii Gestalt
– przegląd różnych sposobów pracy z ciałem w tradycji PG (gł. na bazie bioenergetyki Lowena), możliwości i
ograniczenia
– wprowadzenie do współczesnego podejścia do pracy ciałem / ruchem wg Ruelli Frank (rozwojowa
psychoterapia somatyczna), z naciskiem na fenomenologiczny/relacyjny aspekt spójny ze współczesną
teorią/praktyką PG
– praktyczne przedstawienie fundamentalnych wzorców rozwojowych w gestaltowskim cyklu doświadczenia
– psychologiczne funkcje wzorców ruchowych w życiu dziecka/dorosłego
– w trakcie nacisk na własne doświadczenie cyklu Gestaltu w ruchu + elementy pracy terapeutycznej (cele
terapii, postawa terapeuty, interwencje)
– seminarium oparte na prezentacji, eksperymentach ruchowych w różnych konfiguracjach i dyskusji w grupach

* ZAAWANSOWANA PRAKTYKA GESTALT (w różnych podgrupach).
1. Czego ci trzeba, pomagaczu – Olga Haller z zespołem
Propozycja nakierowana na odkrywanie potrzeb i deficytów, tęsknot i wyzwań rozwojowych towarzyszących i
wynikających z roli pomagacza oraz podstawy BHP w praktyce ( zajęcia poranne/wieczorne)
2. Na wszystkich fotelach – Adam Haller z zespołem.
Zorganizowana praktyka „międzygrupowego” doświadczania roli klienta, pomagacza, superwizora, superwizanta, trenera (harmonogram zajęć ustalimy na miejscu w Kikowie).

Uczestnicy szkół 12.i 13. będą także realizować swoje zadania wynikające z programu – praktyka pomocy w kontakcie indywidualnym, “grupa w grupie”.

Ramowy plan warsztatu (godziny orientacyjnie) :
Rozpoczęcie w poniedziałek 18.09:
– godz. 15 – 17.30 wspólne spotkanie: wprowadzenie w tematykę i szczegółowy
harmonogram zajęć na kolejne dni
– godz. 18 – kolacja
– godz. 19 – 21 zajęcia w podgrupach i/lub w całości
Wtorek – piątek :
– 7.45 – zajęcia poranne
– 9 – śniadanie
– 10 – 13 – blok przedpołudniowy
– 13 – 15 – obiad i sjesta
– 15 – 18 – blok popołudniowy
– 18 – kolacja
– 19.30 – zajęcia wieczorne
Zakończenie w sobotę 23.09:
– 7.45 – poranne zajęcia
– 9 – śniadanie
– 10-13 ostatnie zajęcia i podsumowanie w całości
Dla chętnych możliwe wykupienie dodatkowego obiadu o 14.
Poprosimy o zdeklarowanie się pierwszego dnia pobytu – dodatkowy obiad to koszt 30 zł.

Warunki uczestnictwa dla absolwentów:
1. udział w całości – od poniedziałku do soboty ( 500 zł + koszty pobytu)
2. udział w warsztacie Jacka Panstera (350 zł + koszty pobytu)
Uwaga! Dla członków Polskiego Stowarzyszenia Counsellingu zniżka 25%
( koszt udziału)!
Koszt pobytu (nocleg i wyżywienie) zależy od rodzaju miejsca do spania i wybranej opcji
uczestnictwa. Uczestnicy szkół 12. i 13. zarezerwowali już dla siebie miejsca, tak więc o
dostępności miejsc i kosztach prosimy dowiadywać się telefonicznie w Centrum ( poniedz.-
pt. w godz. 9-13).

Zapraszamy !
Olga Haller i Adam Haller