Terapie związków i par w Centrum prowadzą Olga Haller oraz Adam Haller.

Spotkanie partnerów z terapeutą stwarza możliwość odkrycia i uświadomienia mechanizmów, nawyków, gier, frustracji i nadziei funkcjonujących w relacji. Terapeuta skupia się również na komunikacji między partnerami – pomaga we wzajemnym zrozumieniu zgłaszanych przez obie strony problemów, pretensji itp. Tworzy to bazę do podjęcia decyzji o ewentualnych zmianach prowadzących do efektywnego i konstruktywnego rozwiązywanie problemów, optymalnych ze względu na sytuację każdego z partnerów i potencjał ich relacji.

Sesja kosztuje 210 zł. Spotkania odbywają się zwykle co 3-4 tygodnie.