W naszej pracy opieramy się na teorii i praktyce terapii Gestalt.

Według niej podstawową przyczyną problemów czy braku satysfakcji w życiu człowieka jest brak świadomości, m.in. przeżywanych uczuć, potrzeb, możliwości, granic. W wyniku tego poczucie bezradności, zależności czy wykorzystania przeważa często nad poczuciem kreatywności, radości i satysfakcji.

Celem terapii Gestalt jest poszerzanie świadomości, a dzięki temu rozwój jednostki w kierunku autonomii, wolności i odpowiedzialności. W centrum naszej uwagi znajduje się człowiek wraz z jego potrzebami rozwoju i samorealizacji, a także wsparcia i opieki.

Oferujemy szeroką gamę propozycji w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności psychologicznych, pomocy w problemach osobistych, dbania o zdrowie, a także wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.