Szkoła Counsellingu Gestalt

Szkoła Counsellingu Gestalt, prowadzona przez nasze Centrum Counsellingu Gestalt od 2001 roku jest pierwszą w Polsce szkołą kształcącą counsellorów Gestalt, czyli doradców rozwoju osobistego metodą Gestalt. Idea szkolenia powstała w wyniku współpracy z Instytutem Gestalt we Florencji (IGF) i Instytutem Gestalt & Bodywork w Cagliari (IGBW).

Szkoła Counsellingu Gestalt jest kompleksowym szkoleniem (700 godz. w ciągu ok. 3 lat), umożliwiającym zdobycie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności pomagania w oparciu o założenia terapii Gestalt. Program Szkoły zawiera wiedzę o teorii i zasadach terapii Gestalt oraz o podstawowych założeniach psychologii humanistycznej. Zawiera także elementy psychologii rozwojowej, społecznej i psychopatologii w wymiarze niezbędnym dla praktyki counsellora w podejściu Gestalt.

W części praktycznej doświadczenia, ćwiczenia i zadania koncentrują się na rozwijaniu umiejętności budowania kontaktu w relacjach indywidualnych i grupowych, w oparciu o dogłębne rozumienie natury ludzkich problemów, wpływu rodziny i otoczenia społeczno-kulturowego w okresach rozwojowych i dorosłym życiu.

Uczestnicy uczą się zasad profesjonalnej pomocy człowiekowi w zakresie wspierania jego rozwoju na kolejnych etapach życia a także w rozwiązywaniu problemów osobistych i egzystencjalnych. Szkoła przygotowuje również do organizowania działań psychoedukacyjnych i profilaktycznych, ukierunkowanych na upowszechnianie wartości psychologii humanistycznej.

Uzyskane podczas nauki w Szkole kompetencje osobiste i interpersonalne oraz umiejętności pomagania mogą być wykorzystywane w wychowaniu, edukacji, opiece zdrowotnej, pomocy społecznej oraz w organizacjach i stowarzyszeniach – wszędzie tam, gdzie pojawia się potrzeba wspierania rozwoju, zapobiegania patologiom oraz pomocy jednostce, grupie lub społeczności w pokonywaniu trudności.

Szkoła obejmuje 3 lata nauki czyli 700 godzin dydaktycznych szkolenia, realizowanych podczas 28 zjazdów. Formy szkolenia prowadzone podczas Szkoły to wykłady, warsztaty tematyczne, treningi psychologiczne, praktyka pracy indywidualnej i grupowej, superwizja, praca on-line.

Organizacja zajęć :

1. Rozpoczęcie szkoły – 3-dniowy trening interpersonalny.
2. Większość zajęć w formie 2-dniowych warsztatów:
piątek: 10.00-14.00 i 15.30-19.00,  sobota:  9.00-13.00 i 14.30-18.00.
3. Program zawiera ponadto:  pięciodniowy trening pracy osobistej oraz  dwa warsztaty wyjazdowe letnie (max.6-dniowe).

Zajęcia odbywają się w lokalu Centrum w grupach nie przekraczających 16 osób. Dla osób przyjezdnych istnieje możliwość noclegu w warunkach materacowych.

Kwalifikacja do Szkoły Counsellingu Gestalt odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Chętne osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego z biurem Centrum w celu umówienia terminu rozmowy.

Szkoła posiada akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Zapraszamy.