14Olga Haller i Adam Haller

W 1997 roku założyliśmy własną firmę – Centrum Counsellingu Gestalt; wcześniej współpracowaliśmy w zespole Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie od początku jego powstania w 1989 roku.

Od początku działalności stanowimy we dwoje fundament zespołu, współpracując w różnych formach z wieloma trenerami, terapeutami, ośrodkami rozwoju i terapii z kraju i zagranicy. Założyliśmy Centrum Counsellingu Gestalt, by – podążając za zdaniem Fritza Perlsa: „Gestalt jest zbyt dobry, żeby zachować go tylko dla chorych” – oferować pomoc nie tylko tym, którzy czują się „chorzy”, lecz aby upowszechniać różne formy wsparcia i pomocy w rozwoju tzw. zdrowemu człowiekowi, i to nie tylko gabinecie terapeutycznym.

W upowszechnianiu podejścia Gestalt poszliśmy jeszcze dalej– w 2001 roku otworzyliśmy Szkołę Counsellingu Gestalt – szkolenie dla osób, które niezależnie od formalnego wykształcenia pragną świadomie żyć i uczyć się budowania relacji wspierających rozwój człowieka w różnych dziedzinach życia (więcej). Uważamy, że Gestalt jest zbyt dobry, by zachować go tylko dla magistrów…

Każde z nas innymi drogami docierało do zawodu counsellora/terapeuty Gestalt. Olga – przez praktykę w zawodzie psychologa w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Pszczynie, Adam poprzez praktykę pomagania uzależnionym w Punkcie Konsultacyjnym Monar w Krakowie, oboje przez doświadczenia pracy w zespole, oparcie superwizyjne i mentorskie, szkolenia trenerskie i terapeutyczne, własną terapię i rozwój.

Obecnie zespół Centrum, po zmianach wynikłych z pracy nad organizacją i strategią firmy stanowią Olga Haller i Adam Haller.