Indywidualnie

Oferujemy pomoc w problemach emocjonalnych, egzystencjalnych, nerwicowych i psychosomatycznych.

Spotkania indywidualne prowadzą w Centrum Olga Haller i  Adam Haller.

Gestalt, jako terapia humanistyczna, kładzie nacisk na rozwój człowieka jako indywidualności, istniejącej w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym. Doświadczane problemy lub objawy zaburzeń funkcjonowania traktuje jako specyficzne komunikaty, np. o niespełnionych potrzebach czy wewnętrznych konfliktach, które domagają się uwagi i odpowiednich działań

W tej perspektywie każde, nawet najtrudniejsze doświadczenia czy przeżycia mogą być początkiem zmian jakości życia: nawiązania lepszego kontaktu z sobą samym, pogłębienia związków z ludźmi, odnalezienia oparcia w sobie, odbudowania zaufania do innych i do świata. Wynikiem procesu zmian może być uwolnienie od nadmiernego cierpienia, większa samoświadomość i niezależność, więcej radości i satysfakcji, pełniejsze uczestnictwo w życiu i samorealizacja.
W terapiach wywodzących się z nurtu humanistycznego w psychologii przyjmuje się, że potrzeba wsparcia i pomocy leży w naturze człowieka.

Sesja terapeutyczna kosztuje 130 zł.Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu.

Pomagamy

Oferta